UP Press Online Store

UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES

We only accept card payments for deliveries in the Philippines at the moment. You can still use the site to browse the online catalog. Thank you!

Book Catalog 599


Brown Hole Stories (The Philippine Writers Se...
By Fagela, Israfel

Kilapsaw
By Sicat, Ellen

Tinagong Dagat Kuwento ng mga Batang Mangingi...
By Babaran, Riza G.

Bukal sa Loob, Loob ng Bukal Salin ng mga Raw...
By Cordero, Kristian Sendon

Aishite imasu Mga Dagling Sanaysay sa Danas-J...
By Baquiran, Romulo P. Jr.

Ang Nakayatak Kay Nayatakan / Who Steps Upon...
By Durado, Adonis

Tangere
By Dela Peña, Rodrigo V. Jr.

Digmaan ng mga Alaala Rebolusyon at Pagkakama...
By Castillo, Laurence Marvin S.

Musika ng Pananakop (Panahon ng Hapon sa Fili...
By Navarro, Raul Casantusan

Indi Natun Kinahanglan kang Duro nga Tinaga s...
By Asenjo, Genevieve L.

Thorn Grass
By Francia, Luis H.

Eksamen at iba pang kuwento ng pag-ibig
By Eliserio, U Z.

Philippine Folk Literature: The Legends
By Eugenio, Damiana L.

Some Days You Can't Save Them All
By Baticulon, Ronnie E.

Powering The Philippine Economy Electricity E...
By Ravago, Majah-Leah V., et.al.

Phil. Folk Literature: An Anthology
By Eugenio, Damiana L.