UP Press Online Store

UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES

We only accept card payments for deliveries in the Philippines at the moment. You can still use the site to browse the online catalog. Thank you!

Book Catalog 599


Pelikulang Komiks: Toward a Theory of Filipin...
By Arriola, Joyce L.

Handbuk ng Sikolohiyang Pilipino Bolyum 2: Ga...
By Pe-Pua, Rogelia

The Love Of A Certain Age
By Veric, Charlie Samuya

Ilang Sandali Makalipas Ang Huling Araw ng Mu...
By Maiquez, Reagan Romero

Mga Tala Ng Isang Super Fan Fan Poetry At Fan...
By Gonzales, Vladimeir B.

Omnibus at ang misteryo ng nawawalang ulo
By Nuncio, Rhod V.

Southeast Asian Politics: Issues of the Past...
By Morada, Noel M. & Encarnacion-Tadem, Teresa S.

Kulto ni Santiago
By Cordero, Kristian Sendon

Sad-sadan, Happy-hapihan Mga Kuwento ng Pag-i...
By Teodoro, John Iremil

Mga Paraan Ko Ng Pagsulat Sa Komiks
By Villagracia, Bobby V.

A Time To Rise: Collective Memoirs Of Th Unio...
By Cruz, Rene Ciria, et. al.

Anthropologist In The Field: Pitfalls, Confro...
By Mulder, Niels

Through The Years, Gently
By Gomez, Nikki Rivera

The Next Great Tagalog Novel At Iba Pang Kuwe...
By Derain, Allan N.

Ang Tatay Kong Cochero at Iba Pang Kuwento
By Naval, Jimmuel C.

Kontra-Modernidad: Mga Pagsubok sa Proyekto n...
By San Juan, E. Jr.