UP Press Online Store

UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES

We only accept card payments for deliveries in the Philippines at the moment. You can still use the site to browse the online catalog. Thank you!

Book Catalog 592


Ang Inyong Lingkod, Gloria Romero: Dulang Pan...
By Matute, Genoveva E.

Sa Labas ng Parlor
By De Dios, Honorio Bartolome

Ilaw sa Hilaga
By Francisco, Lazaro V.

Ang Butihing Babae ng Timog/Mac Malicsi, TNT
By Dalisay, Jose Y. Jr.

Ang Bagong Lumipas I. Isinalin nina Lamberto...
By Constantino, Renato

French Consular Dispatches on the Philippine...
By Camagay, Ma. Luisa T.

Bailaya: Mga Dula Para sa Kababaihan
By Barrios, Joi

Malolos: The Crisis of the Republic (1997 Edi...
By Agoncillo, Teodoro A.

Ako’y Pilipina at Iba Pang Akda
By Agoncillo, Anacleta Villacorta

Magkabilang Mukha ng Isang Bagol at Iba Pang...
By Hernandez, Amado V.

The Words and Other Poems
By Macansantos, Francis C.

Revolver
By Maniquiz, Mike

Democratization: Philippine Perspectives
By Miranda, Felipe B. (Editor)

Salingdugo
By Medina, B.S. Jr.

French Consular Dispatches on the Philippine...
By Camagay, Ma. Luisa T.

Oda sa Kaldero at Iba Pang Tula
By Umil, Roberto Ofanda