UP Press Online Store

UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES

We only accept card payments for deliveries in the Philippines at the moment. You can still use the site to browse the online catalog. Thank you!

Book Catalog 589


Asintada: Mga Tula
By Santiago, Lilia Quindoza

Democratization: Philippine Perspectives
By Miranda, Felipe B. (Editor)

Oda sa Kaldero at Iba Pang Tula
By Umil, Roberto Ofanda

Ang Gubat: Isang Personal na Rekord ng Pakiki...
By Sicat, Rogelio R. (Tagasalin)

Sa Ngalan ng Ina: 100 Taon ng Tulang Feminist...
By Santiago, Lilia Quindoza

The Words and Other Poems
By Macansantos, Francis C.

Magkabilang Mukha ng Isang Bagol at Iba Pang...
By Hernandez, Amado V.

Bailaya: Mga Dula Para sa Kababaihan
By Barrios, Joi

French Consular Dispatches on the Philippine...
By Camagay, Ma. Luisa T.

French Consular Dispatches on the Philippine...
By Camagay, Ma. Luisa T.

Malolos: The Crisis of the Republic (1997 Edi...
By Agoncillo, Teodoro A.

Ako’y Pilipina at Iba Pang Akda
By Agoncillo, Anacleta Villacorta

Ang Bagong Lumipas I. Isinalin nina Lamberto...
By Constantino, Renato

Ang Butihing Babae ng Timog/Mac Malicsi, TNT
By Dalisay, Jose Y. Jr.

Ilaw sa Hilaga
By Francisco, Lazaro V.

Hong Kong Junta
By Epistola, S.V.