UP Press Online Store

UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES

We only accept card payments for deliveries in the Philippines at the moment. You can still use the site to browse the online catalog. Thank you!

Book Catalog 583


Magkabilang Mukha ng Isang Bagol at Iba Pang...
By Hernandez, Amado V.

Ang Butihing Babae ng Timog/Mac Malicsi, TNT
By Dalisay, Jose Y. Jr.

Ang Bagong Lumipas I. Isinalin nina Lamberto...
By Constantino, Renato

French Consular Dispatches on the Philippine...
By Camagay, Ma. Luisa T.

Bailaya: Mga Dula Para sa Kababaihan
By Barrios, Joi

Malolos: The Crisis of the Republic (1997 Edi...
By Agoncillo, Teodoro A.

French Consular Dispatches on the Philippine...
By Camagay, Ma. Luisa T.

Ako’y Pilipina at Iba Pang Akda
By Agoncillo, Anacleta Villacorta

Ilaw sa Hilaga
By Francisco, Lazaro V.

Hong Kong Junta
By Epistola, S.V.

Himagsik ni Emmanuel
By Landicho, Domingo G.

Nationalist Literature: A Centennial Forum
By Ordoñez, Elmer A. (Editor)

Educating for Human Rights: the Philippines a...
By Claude, Richard Pierre

Ilang Talata Tungkol sa Paghihimagsik ng 1986...
By Medina, Isagani (Editor)

Ako’y Isang Tinig
By Matute, Genoveva E.

Mabini and the Philippine Revolution
By Majul, Cesar Adib