UP Press Online Store

UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES

We only accept card payments for deliveries in the Philippines at the moment. You can still use the site to browse the online catalog. Thank you!

Book Catalog 579


Ang Butihing Babae ng Timog/Mac Malicsi, TNT
By Dalisay, Jose Y. Jr.

Ang Bagong Lumipas I. Isinalin nina Lamberto...
By Constantino, Renato

French Consular Dispatches on the Philippine...
By Camagay, Ma. Luisa T.

French Consular Dispatches on the Philippine...
By Camagay, Ma. Luisa T.

Bailaya: Mga Dula Para sa Kababaihan
By Barrios, Joi

Hong Kong Junta
By Epistola, S.V.

Ang Bagong Lumipas II. Isinalin ni Ariel Borl...
By Constantino, Renato at Letizia R. Constantino

Educating for Human Rights: the Philippines a...
By Claude, Richard Pierre

Nationalist Literature: A Centennial Forum
By Ordoñez, Elmer A. (Editor)

Ilang Talata Tungkol sa Paghihimagsik ng 1986...
By Medina, Isagani (Editor)

Ilang Talata Tungkol sa Paghihimagsik ng 1986...
By Medina, Isagani (Editor)

Ako’y Isang Tinig
By Matute, Genoveva E.

Mabini and the Philippine Revolution
By Majul, Cesar Adib

Himagsik ni Emmanuel
By Landicho, Domingo G.

Langaw sa Isang Basong Gatas at Iba Pang Kuwe...
By Hernandez, Amado V.

Choice, Growth and Development: Emerging and...
By De Dios, Emmanuel S. and Raul V. Fabella (Edi