UP Press Online Store

UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES

We only accept card payments for deliveries in the Philippines at the moment. You can still use the site to browse the online catalog. Thank you!

Book Catalog 592


Ang Gubat: Isang Personal na Rekord ng Pakiki...
By Sicat, Rogelio R. (Tagasalin)

Sa Ngalan ng Ina: 100 Taon ng Tulang Feminist...
By Santiago, Lilia Quindoza

Kuwentong Kutsero
By Matute, Epifanio G.

Asintada: Mga Tula
By Santiago, Lilia Quindoza

Hong Kong Junta
By Epistola, S.V.

Mabini and the Philippine Revolution
By Majul, Cesar Adib

Educating for Human Rights: the Philippines a...
By Claude, Richard Pierre

Nationalist Literature: A Centennial Forum
By Ordoñez, Elmer A. (Editor)

Ilang Talata Tungkol sa Paghihimagsik ng 1986...
By Medina, Isagani (Editor)

Ako’y Isang Tinig
By Matute, Genoveva E.

Ang Bagong Lumipas II. Isinalin ni Ariel Borl...
By Constantino, Renato at Letizia R. Constantino

Choice, Growth and Development: Emerging and...
By De Dios, Emmanuel S. and Raul V. Fabella (Edi

Himagsik ni Emmanuel
By Landicho, Domingo G.

Poverty, Urbanization and Development Policy...
By Balisacan, Arsenio M.

Mga Idea at Estilo Komposisyong Pangkolehiyo...
By Santiago, Lilia Quindoza

Etika at Pilosopiya Sa Kontekstong Pilipino
By De Castro, Leonardo D.