UP Press Online Store

UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES

We only accept card payments for deliveries in the Philippines at the moment. You can still use the site to browse the online catalog. Thank you!

Book Catalog 583


Langaw sa Isang Basong Gatas at Iba Pang Kuwe...
By Hernandez, Amado V.

Choice, Growth and Development: Emerging and...
By De Dios, Emmanuel S. and Raul V. Fabella (Edi

Ang Bagong Lumipas II. Isinalin ni Ariel Borl...
By Constantino, Renato at Letizia R. Constantino

Ilang Talata Tungkol sa Paghihimagsik ng 1986...
By Medina, Isagani (Editor)

Poverty, Urbanization and Development Policy...
By Balisacan, Arsenio M.

Etika at Pilosopiya Sa Kontekstong Pilipino
By De Castro, Leonardo D.

Mga Idea at Estilo Komposisyong Pangkolehiyo...
By Santiago, Lilia Quindoza