UP Press Online Store

UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES

We only accept card payments for deliveries in the Philippines at the moment. You can still use the site to browse the online catalog. Thank you!

Book Catalog 587


Nationalist Literature: A Centennial Forum
By Ordoñez, Elmer A. (Editor)

Ilang Talata Tungkol sa Paghihimagsik ng 1986...
By Medina, Isagani (Editor)

Educating for Human Rights: the Philippines a...
By Claude, Richard Pierre

Ako’y Isang Tinig
By Matute, Genoveva E.

Ang Bagong Lumipas II. Isinalin ni Ariel Borl...
By Constantino, Renato at Letizia R. Constantino

Mabini and the Philippine Revolution
By Majul, Cesar Adib

Langaw sa Isang Basong Gatas at Iba Pang Kuwe...
By Hernandez, Amado V.

Himagsik ni Emmanuel
By Landicho, Domingo G.

Poverty, Urbanization and Development Policy...
By Balisacan, Arsenio M.

Mga Idea at Estilo Komposisyong Pangkolehiyo...
By Santiago, Lilia Quindoza

Etika at Pilosopiya Sa Kontekstong Pilipino
By De Castro, Leonardo D.