UP Press Online Store

UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES

We only accept card payments for deliveries in the Philippines at the moment. You can still use the site to browse the online catalog. Thank you!

Book Catalog 615


The Words and Other Poems
By Macansantos, Francis C.

Revolver
By Maniquiz, Mike

Ang Bagong Lumipas I. Isinalin nina Lamberto...
By Constantino, Renato

Magkabilang Mukha ng Isang Bagol at Iba Pang...
By Hernandez, Amado V.

Ilaw sa Hilaga
By Francisco, Lazaro V.

Ang Butihing Babae ng Timog/Mac Malicsi, TNT
By Dalisay, Jose Y. Jr.

French Consular Dispatches on the Philippine...
By Camagay, Ma. Luisa T.

French Consular Dispatches on the Philippine...
By Camagay, Ma. Luisa T.

Bailaya: Mga Dula Para sa Kababaihan
By Barrios, Joi

Ako’y Pilipina at Iba Pang Akda
By Agoncillo, Anacleta Villacorta

Asintada: Mga Tula
By Santiago, Lilia Quindoza

Hong Kong Junta
By Epistola, S.V.

Ang Bagong Lumipas II. Isinalin ni Ariel Borl...
By Constantino, Renato at Letizia R. Constantino

Nationalist Literature: A Centennial Forum
By Ordoñez, Elmer A. (Editor)

Ilang Talata Tungkol sa Paghihimagsik ng 1986...
By Medina, Isagani (Editor)

Ako’y Isang Tinig
By Matute, Genoveva E.