Ang Pagbabalik ni Maria Makiling Unang Aklat

12-12-12. Disyembre 12, 2012. Ito ang kaarawan ni Aya Aquiling na sabik niyang inaabangan. Maglalabindalawang taon na siya sa petsang 12-12-12! May labindalawang paruparo na dumapo sa kanya. Suwerte raw iyon. At may birthday party pa siya. Kaya’t di na niya pinansin ang iba pang mga kakaibang nangyayari sa kanya tulad ng paglapit ng mga galang hayop, biglaang paglago at pamumunga ng mga puno sa kanyang paligid, at pagsakit ng kanyang likod. Pero nang sumapit ang hatinggabi, sa unang segundo ng kanyang kaarawan, magbabago ang takbo ng normal na buhay ng batang si Aya.